Capitolul 1: Strategiile spectrului pentru distrugerea umanităţii

Spectrul comunismului nu a dispărut odată cu dezintegrarea Partidului Comunist din Europa de Est

În fața dvs. se afla traducerea în limba română a unei lucrări apărute în limba chineză, intitulată “Cum conduce spectrul comunismului lumea”, scrisă de echipa editorială a celor “Nouă comentarii despre Partidul Comunist”.

*****

*****


Cuprins

1. Coruperea gândirii umane

2. Subminarea culturii tradiţionale

3. Comunismul din est și vest

4. Prăbușirea societății

5. Strategia “Divide et Impera”

6. Decepţia şi apărarea

*****

Introducere

Încercarea spectrului comunismului de a corupe și de a distruge omenirea datează de secole. Aceasta a început odată cu mutilarea spirituală a omului prin separarea lui de originile sale divine. De aici, spectrul a determinat popoarele lumii să-și abandoneze tradițiile culturale milenare pe care Divinitatea le-a organizat meticulos ca standarde pentru existența umană.

Lipsită de moștenirea sa străveche, întreaga societate umană se prăbușește într-un ritm fără precedent. Între timp, agenții pământeni ai spectrului au exploatat acest haos social pentru a-și promova agendele nefaste, mascându-le drept „eliberare” și „progres”.

În ultimii două sute de ani sau chiar de mai mult timp, influența spectrului a depășit-o pe cea a labirintului afacerilor sociale și al dezvoltării istorice. Influența sa demonică îmbracă o multitudine de forme aparent contradictorii, de la brutalitatea flagrantă a guvernului comunist din Est, la subminarea treptată a politicii occidentale, a culturii și a societății convenționale.

1. Coruperea gândirii umane

În lumea de azi, criteriile pentru a discerne Binele de Rău au fost inversate. Dreptatea este portretizată ca răutate şi viciul drept Compasiune. Conceptele sinistre sunt deghizate ca “ştiinţă” şi logica de gangster este mascată drept “justiţie socială”. “Corectitudinea politică” este folosită pentru a impune controlul asupra gândurilor şi noțiunea de “neutralitate a valorii” pentru a face oamenii insensibili la atrocităţi.

Omul a fost creat de Divin, iar credincioşii primesc protecţie divină. Obiectivul primar al spectrului este acela de a tăia legătura dintre om şi Divin.

Imnul socialist, „Internaționala”, susține că nu a existat niciodată un Creator. În anii 1850, filosoful materialist german Ludwig Feuerbach a spus: “Dumnezeu este doar o proiecţie a naturii interioare a omului”. De fapt, moralitatea tradițională a umanității, cultura, structura socială şi gândirea raţională sunt date de Divinitate. În cursul tumultos al istoriei, credinţa în divinitate poate fi descrisă ca o ancorare puternică, salvând omenirea de la a fi înghiţită de valuri.

Ateismul l-a ispitit pe arogant să joace rolul lui Dumnezeu şi să încerce să controleze soarta altora şi societatea; liderii mișcărilor comuniste sunt predispuși la autodivinizare. Reflectând la vărsarea de sânge din timpul revoluţiei franceze, care a răsturnat monarhia şi clerul, filosoful britanic Edmund Burke a spus: “Când oamenii joacă rolul lui Dumnezeu, în acele momente se comportă ca nişte diavoli”.

Un concept strâns legat de ateism este materialismul dialectic, care neagă existenţa sufletului. Materialismul s-a înrădăcinat în timpul Revoluţiei Industriale, când progresul rapid în domeniul ştiinţei, al tehnologiei şi al producţiei a alimentat cultul empirismului şi ateismului. Oamenii şi-au pierdut credinţa în miracolele divine şi au respins poruncile divine. Conceptul de materialism dialectic este principiul central al marxismului și al altor ideologii radicale. În istoria recentă, teoria dialectică a fost definită pentru prima dată de filosoful german Georg Hegel ca un set general de principii pentru gândirea logică. Marxismul a absorbit apoi anumite aspecte ale lucrării lui Hegel, exagerând natura conflictului dialectic.

În mâinile spectrului, materialismul și ateismul servesc ca arme demonice folosite pentru a zdruncina credința spirituală a omului, a submina moralitatea umană și a distruge cultura tradițională. Materialismul și ateismul au pus bazele unui număr mare de pretenții intelectuale distorsionate. Corupția filosofiei a mers mână în mână cu corupția științei. Un cult al „raționalității științifice” a înlocuit rațiunea normală cu un tip de religie laică folosită pentru a suprima credința și a nega moralitatea, întărind viziunea ateistă asupra lumii.

Comunitatea științifică contemporană respinge toate fenomenele pe care nu le poate explica sau verifica prin metodele sale, ca fiind superstiții și pseudoștiință, sau le ignoră în întregime. Având ca scop să domine gândirea academică și sistemul educațional, ea inundă acele domenii cu teorii ateiste precum darwinismul. Teoria defectuoasă a evoluției a lui Darwin a fost adoptată pe scară largă ca instrument de îndepărtare a omului de Divin. Echivalează umanitatea cu animalele, subminând atât respectul de sine al omului, cât și respectul pentru creația divină. În secolul al XX-lea, teoria evoluției a cucerit domeniile cercetării și ale educației; astăzi, cei care cred în creaționism sunt ridiculizați. Pe lângă impactul său asupra științelor naturale, ateismul și materialismul au generat numeroase tendințe filosofice și ideologice înrădăcinate în conceptul de luptă. Teoria evoluției nu domină acum doar studiul biologiei, ci și științele sociale. Din teoria originală a lui Darwin a luat naştere conceptul extrem de nociv de darwinism social. “Selecţia naturală” şi “supravieţuirea celui mai adaptat” au redus comunitatea internaţională la o junglă de luptă barbară între naţiuni.

Filosofia demonică a luptei a invadat și domeniul limbajului. Înțelesul și nuanțele cuvintelor au fost răstălmăcite pentru a se conforma gândirii ateiste și materialiste. În romanul distopic „1984“ al scriitorului britanic George Orwell, Newspeak este un limbaj artificial creat pentru a consolida controlul Partidului asupra oamenilor. În multe feluri, viziunile lui Orwell s-au adeverit. „Libertatea” a fost răstălmăcită pentru a însemna un stat fără restricții morale, legale sau tradiționale. Principii precum „toți oamenii sunt creați egali” și „toți oamenii sunt egali în fața legii” au fost denaturate pentru a însemna egalitarism absolut. „Toleranța” a fost deviată pentru a semnifica acceptarea tuturor tipurilor denaturate de gândire și comportament. Gândirea rațională a devenit o unealtă a ştiinţei empirice cu viziuni înguste. În căutarea egalităţii de şanse, justiţia a devenit “justiţie socială”.

În cuvintele liderului republican chinez Chiang Kai-shek, scopul comunismului nu este acela de a rezolva problemele, ci acela “de a extinde cât mai mult contradicţiile globale şi de a face ca lupta umană să continue pentru totdeauna”.

Acest lucru a fost observat de nenumărate ori de-a lungul istoriei moderne. Comunismul incită la ură, creează şi escaladează conflictele şi, în cele din urmă, preia puterea prin revoluţie violentă sau subterfugii. În toate cazurile, „eliberarea” promisă de revoluționari are ca rezultat spălarea creierului, omoruri și tiranie.

2. Subminarea culturii tradiţionale

Cultura tradițională a omenirii a fost transmisă de Divinitate. În timp ce menţine funcţionarea normală a societăţii umane, rolul cel mai important al culturii inspirate de divinitate este acela de a oferi omenirii mijloace de înţelegere a Legii divine predată în epoca finală şi de a o salva de la eliminare.

Cultura de inspiraţie divină oferă o protecție morală puternică împotriva răului. Spectrul comunismului își propune să distrugă cultura umană, întorcând oamenii împotriva propriilor lor tradiții.

Răspândirea ateismului și materialismului a slăbit rădăcinile religioase ale civilizației, dând naștere la noi mișcări ideologice bazate pe luptă. În societatea laică, reprezentanții spectrului au subminat educația tradițională, au creat arta modernă degenerată, au promovat promiscuitatea sexuală și pornografia și au popularizat consumul de droguri. Păcătosul și răzvrătitul sunt acum glorificați ca fiind eliberatori și reprezentativi.

De mii de ani, educaţia tradiţională a jucat un rol cheie în dezvoltarea şi transmiterea culturii rafinate a omenirii. Elevii au învățat să fie sârguincioși pentru a-și însuși abilitățile profesionale, artistice sau academice și a fi oameni și cetățeni buni.

Țările occidentale au început să instituie o educație publică gratuită în secolul al XIX-lea. La începutul secolului al XX-lea, gândirea ateistă și anti-tradițională au început treptat să intre în programa școlară, înlesnită de experți pedagogici de stânga care s-au infiltrat în mediul academic și au dominat politica educațională. Teoria evoluției a devenit obligatorie în şcoli, în timp ce corectitudinea politică a devenit norma în studiile sociale. Manualele au fost înțesate treptat cu ateism, materialism și luptă de clasă. Cultura tradiţională, ilustrată de marii clasici ai literaturii, intra în contradicţie cu curentul ideologic demonic. Astfel, clasicii au fost treptat marginalizați sau reinterpretați în conformitate cu teoria socială modernă, făcând ca studenții cu minţi strălucite să nu își formeze o înțelegere profundă a înțelepciunii conținute în cele mai importante opere literare ale umanității.

Creativitatea și curiozitatea studenților sunt acum risipite în teme lipsite de însemnătate, rămânând astfel lipsiți de experiență în chestiunile esenţiale ale vieţii şi ale societăţii. Standardele de matematică și alfabetizare au scăzut. Orele prelungite de școală au separat copii de părinți și de familie, expunându-i sistemului educațional degenerat. Sub sloganul “gândirii independente”, elevii sunt educați să fie anti-tradiție și anti-autoritate și sunt încurajați să-și desconsidere societatea și părinții. Ei au fost hrăniţi cu narațiuni de stânga despre istorie și studii sociale și sunt cufundați în divertismentul vulgar.

În țările guvernate de regimurile comuniste, copiii sunt îndoctrinați activ în studiile politice marxiste încă din învăţământul preșcolar sau din grădiniță. Cultura și credința tradițională sunt înlocuite complet de o cultură ateistă comunistă a urii și luptei. Fiind supuși constant spălării creierului, copiii crescuți în țările comuniste învață să gândească folosind aceeași logică distorsionată ca și partidul comunist.

Tendințele excentrice și deviante umplu cultura de consum azi, în timp ce meseriile antice au dispărut. Standardele meșteșugului tradițional și eticii în afaceri au fost pierdute. Îndepărtați de cultura lor tradițională și de modurile lor de viață, oamenii se depărtează tot mai mult de divinitate. Societatea de astăzi venerează libertatea sexuală și perversiunea. Tinerii sunt dependenți de jocuri video, media socială și pornografie.

Arta a fost de asemenea supusă unui atac neobosit. Artele tradiționale vin de la Divinitate și au apărut mai întâi în temple, biserici și în alte lăcașuri de cult. Adevărata artă prezintă adevărul, bunătatea, frumuseţea şi onoarea, ajutând la menţinerea unei culturi morale tradiționale. Gunoaiele au umplut acum sălile de artă. Tablouri întunecate, sinistre, descriu lucrurile din iad. Impresionismul, suprarealismul și alte stiluri grotești au înlocuit lucrările rafinate din antichitate și Renaștere. În literatură, clasicii antici care întruchipează înțelepciunea întregii civilizații au fost alungați în favoarea scrierilor moderne convolute și superficiale. Muzica, cândva compusă și interpretată pentru venerarea gloriei divine, este astăzi dominată de sunete lipsite de armonie şi obscene. Cultura pop este dominată de teme demonice care sărbătoresc violența și drogurile. Celebrități ce au sute de milioane de fani promovează stiluri de viață imorale și degenerate. Sublimul, nobilul și puritatea sunt ridiculizate, în timp ce vulgarul și nerușinarea sunt lăudate.

3. Comunismul din est și vest

Comunismul se caracterizează prin filozofia ateistă a luptei și îşi derivă organizarea politică şi ideologia din cele ale bandelor şi cultelor. În Est, comunismul este reprezentat de regimuri totalitare și lideri nemiloși, precum Vladimir Lenin, Iosif Stalin, Mao Zedong, Jiang Zemin şi adepţii lor. Situaţia din Occident este cu mult mai complexă, deoarece elitele puternice din domenii precum guvernarea, afacerile, mediul academic şi din religie complotează pentru a submina societatea.

Religiile drepte de odinioară au fost infuzate cu religia seculară a socialismului. Fie că se datorează controlului politic al regimurilor comuniste, fie interpretărilor greșite ale unor clerici necredincioși, învățăturile tradiționale și scripturile sfinte au fost modificate. “Teologia eliberării” infuzează ideologia marxistă şi lupta de clasă în credinţa dreaptă şi răspândește perversiunea morală în rândul clerului. Din acest motiv, mulţi credincioşi şi-au pierdut speranţa în biserică şi au abandonat credinţa în mântuirea divină.

Alături de religie și națiune, familia este unul dintre pilonii divini ai civilizației umane. Este un bastion important al moralităţii şi tradiţiei şi serveşte drept conduită pentru transmiterea culturii de la o generaţie la alta. Mișcările de stânga din întreaga lume promovează feminismul, eliberarea sexuală și homosexualitatea, subminând structura familială tradițională și rolurile armonioase de gen. Aceste tendințe ideologice legitimează și încurajează promiscuitatea, adulterul, divorțul și avortul, încălcând relațiile sănătoase și standardele de bază pentru existența umană. Distrugerea familiei este o parte esenţială a planului diavolului de a eradica omenirea.

Totalitarismul din est

Rusia a fost slăbită de înfrângerile sale din Primul Război Mondial, iar țarul a fost forțat să abdice. Profitând de haosul politic, revoluționarii comuniști au lansat Revoluția din Octombrie în 1917 pentru a răsturna guvernul constituțional. După un război civil devastator, comuniștii au fondat primul regim socialist din lume, Uniunea Sovietică, și au folosit vastele sale resurse pentru a exporta revoluția în străinătate prin intermediul Internaționalei Comuniste.

Partidul Comunist Chinez (PCC) a fost creat în 1921 cu sprijin direct sovietic. Pe parcursul următoarelor decenii, comuniștii au organizat o rebeliune violentă și trădătoare împotriva Republicii Chineze. PCC a beneficiat imens de pe urma invaziei japoneze în cel de-al Doilea Război Mondial și a continuat lupta împotriva Partidului Naționalist aflat la guvernare în timpul războiului și după terminarea acestuia. În 1949, comuniștii au preluat toată China continentală, instituind o Republică Populară totalitară.

Atât partidul comunist sovietic, cât și cel chinez au ucis fără milă zeci de milioane de oameni în timp de pace. Pentru a-și impune ideologia marxistă răuvoitoare, Partidul Comunist Chinez a lansat Revoluția Culturală fără precedent, declarând război culturii tradiționale de cinci mii de ani și civilizației antice splendide a Chinei.

Începând cu anii ‘80, Partidul a introdus reforme economice pentru a împiedica propriul colaps, dar sfera politică a rămas sub un control totalitar strict. Partidul se menţine la putere până în prezent, printr-un control total, cu campanii de suprimare, precum represiunea împotriva mişcării democratice şi persecutarea Falun Gong.

Infiltrarea în Occident

Curtea imperială a Chinei, dreptul divin al regilor Apusului şi sistemul american de control şi echilibrare sunt forme de guvernare stabilite de divinitate pentru oameni, bazate pe culturile şi pe mediile lor unice. Cu toate că revoluțiile comuniste au eșuat în preluarea puterii în Occident, totuși spectrul comunismului a stabilit un control ascuns asupra lumii libere prin subversiune și infiltrare. Chiar dacă nu au avut revoluţii violente, țările occidentale au abandonat metodele drepte ale guvernării și au adoptat pe scară largă diferitele caracteristici ale sistemului comunist, precum impozitarea ridicată, sisteme de protecție socială exagerate, birocrațiile excesive și care sunt preocupate de interesele proprii precum și corectitudinea politică.

Legea, întemeiată inițial pe moralitatea religioasă și porunca divină, a fost redefinită pentru a include interpretări deviante ale eticii și libertății. În țările comuniste din Est, legea există pentru a duce la îndeplinire ordinele regimului. În Occident, legea este interpretată prin ideologia de stânga și este modificată pentru a dezrădăcina conceptele morale despre bine și rău. Legislația este adoptată pentru a arăta îngăduință față de infracțiunile grave, încurajarea stilurilor de viață sexuale adultere, subminarea familiei și limitarea drepturilor cetățenilor oneşti prin reglementări extinse.

Atât guvernele, cât și cetățenii au fost atrași într-o cultură a consumului excesiv. Elitele financiare au renunțat la înțelepciunea tradițională care a guvernat economia sustenabilă prin abolirea standardului de aur (sistem monetar care leagă direct valoarea valutei de cea a aurului – n.r) şi adoptarea unei monede fiduciare fluctuante. Băncile și statul încurajează oamenii să împrumute neîncetat sume de bani, ceea ce duce la crize economice permanente și la erodarea suveranității naționale.

Spectrul comunist a utilizat globalizarea ca instrument pentru distrugerea treptată a suveranității națiunilor prin organizații precum Liga Națiunilor și Organizaţia Naţiunilor Unite. Considerate soluții utopice la conflictele și disputele internaționale, aceste autorități globale au ajuns de fapt să servească agende nefaste. Organizația Națiunilor Unite, deși a primit cea mai mare parte a finanțării din partea democrațiilor occidentale, a intrat treptat sub controlul regimurilor comuniste precum Republica Populară Chineză. Organizațiile internaționale sunt folosite pentru a răspândi ideologia de stânga și a submina interesele naționale legitime. Scopul este acela de a aduce întreaga lume sub un regim totalitar și de a impune controlul strict politic, ideologic şi al populaţiei.

Agendele de stânga și alte agende nocive au reușit să dobândească o atât de mare influență în țările occidentale,  datorită, în mare parte, ajutorului mass-media. În țările conduse de regimuri comuniste, toată mass-media este supusă cenzurii de stat, în cazul în care nu este controlată direct de către partidul comunist. În alte părți, mass-media a fost supusă unor prejudecăți partizane și financiare. Jurnalismul și discursul onest sunt îngropate de o avalanșă de senzaționalism, de susținere a unei poziții politice și de știri false.

4. Prăbușirea societății

Pentru a răsturna societatea umană tradiţională, spectrul a condus la imigraţie, mişcări sociale şi răsturnări sociale în masă. Acest proces uimitor se desfăşoară de cel puţin câteva secole.

Război și revoluție

Confiscarea puterii politice este unul dintre pașii cheie în planul comunismului de a distruge umanitatea. Sintetizând lecţia învăţată de la Comuna din Paris, Karl Marx a scris că această clasă muncitoare trebuie să răstoarne aparatul guvernamental original şi să îl înlocuiască cu statul său propriu. Puterea este întotdeauna problema esenţială a teoriei politice marxiste.

Războiul este unul dintre instrumentele cele mai eficiente ale spectrului pentru a elimina vechea ordine internaţională, a distruge bastioanele tradiţiei şi a accelera dezvoltarea ideologiei comuniste. Multe războaie au fost purtate sub influenţă demonică. Primul Război Mondial a provocat prăbușirea mai multor imperii europene, în special a Rusiei ţariste şi a pavat calea Revoluţiei Bolşevice.

Al Doilea Război Mondial a oferit Partidului Comunist Chinez condiţiile de a confisca puterea şi Uniunii Sovietice de a invada Europa de Est, creând astfel tabăra socialistă postbelică. De asemenea, cel de-al Doilea Război Mondial a creat tumultul decolonizării, de pe urma căruia au profitat regimurile comuniste sovietice și chineze pentru a sprijini mișcarea comunistă la nivel mondial. Mișcările de eliberare națională au plasat multe țări din Asia, Africa și America Latină sub socialismul autoritar.

Instigarea la revoluţie poate fi împărţită în următoarele etape:

  1. Semănarea urii şi discordiei între oameni.
  2. Înşelarea publicului cu minciuni şi înființarea unui “front unit revoluţionar”.
  3. Înfrângerea forţelor de rezistenţă una câte una.
  4. Folosirea violenţei pentru a crea o atmosferă de teroare şi haos.
  5. Lansarea unei lovituri de stat pentru a acapara puterea.
  6. Înlăturarea “reacţionarilor”.
  7. Construirea şi menţinerea noii ordini folosind teroarea revoluţiei.

Ţările comuniste au încercat să lanseze o revoluţie mondială prin intermediul Internaţionalei Comuniste, exportând activismul revoluţionar şi generând tulburări în statele necomuniste prin sprijinirea stângii locale.

Comunismul exploatează diviziunile dintre oameni și canalizează furia indivizilor în ura colectivă. Revoluțiile comuniste au succes prin actele de teroare, iar regimurile comuniste implementează politici de terorism de stat. Majoritatea mișcărilor teroriste sunt inspirate de modelul organizațional leninist, iar comuniștii sovietici și chinezi au sprijinit grupurile teroriste ca pe un fel de „forţă de muncă” împotriva lumii libere.

Iraţionalitatea cu care teroriștii iau ostatici și cu care sacrifică oameni nevinovați creează o atmosferă de neputință absurdă. Expuşi la multe incidente de violenţă deliberată, oamenii devin mai antisociali, mai deprimaţi, mai paranoici şi mai cinici. Toate acestea dăunează ordinii publice şi fragmentează societatea, facilitând astfel crearea condițiilor necesare comunismului pentru a prelua puterea.

Crize economice și sociale

În întreaga lume, mișcările socialiste și comuniste au profitat de tulburările economice pentru a ajunge în poziții de influență, cu scopul de a răsturna ordinea socială existentă.

Crizele economice pot fi create şi utilizate ca mijloace de încurajare a revoluţiei sau de portretizare a mişcărilor socialiste ca mișcări salvatoare. Atunci când politicienii din ţările democratice sunt disperaţi să găsească soluţii fac aranjamente faustice direcţionând treptat ţările lor către un guvern mare şi un socialism cu impozite mari. După cum a notat Saul Alinsky în “Reguli pentru radicali”, “acţiunea reală se află în reacţia inamicului”.

Marea depresiune din anii ‘30 a reprezentat momentul esenţial prin care Europa şi Statele Unite s-au angajat pe calea spre marea guvernare şi intervenţionismul larg răspândit. Criza financiară din 2008 a continuat să încline balanța în favoarea extinderii politicilor de stânga.

Odată cu ascensiunea industrializării și globalizării a venit migrația masivă, mai întâi din mediul rural în cel urban, apoi peste granițe și continente. Din antichitate, oamenii s-au mutat dintr-un loc în altul. Cu toate acestea, mişcările masive interne şi internaţionale ale populaţiei din epoca modernă sunt rezultatul manipulării intenţionate a spectrului malefic.

Imigraţia în masă dizolvă identitatea naţională, graniţele, suveranitatea, tradiţiile culturale şi coeziunea socială. Când mase mari de oameni își pierd identitatea lor tradiţională, ele sunt absorbite cu mai multă ușurință în deriva modernităţii. Este dificil pentru imigranţii care trăiesc într-un mediu necunoscut să-şi asigure mijloacele de trai, ca să nu mai vorbim de participarea profundă la procesul politic sau la tradiţiile culturale ale ţării gazdă. Imigranţii recent sosiţi sunt uşor recrutaţi ca voturi libere pentru partidele de stânga și cauze sociale. Între timp, imigraţia creează condiţii favorabile de incitare la animozităţi rasiale sau la animozități religioase.

Comunismul profită de tendințele sociale pentru a inflama şi agita oamenii, pentru a intensifica conflictele și pentru a mobiliza mișcări colosale de destabilizare a societății, a-și bate adversarii politici, a domina discursul şi pare că acaparează temelia morală. Exemple de acest fel includ mişcarea anti-război, ecologismul şi alte mişcări ale societății occidentale pe care comuniștii le-au deturnat pentru scopuri proprii.

5. Strategia “Divide et Impera”

Spectrul comunist manipulează oamenii în funcție de caracteristicile și motivațiile lor diferite. Ia viața unora în timp ce profită de lăcomia altora. Poate să folosească idealismul și emoția umană îndoctrinând oamenii pentru a servi drept pionii revoluției și revoltei.

Eliminarea dizidenților

Unii oameni sunt mai înţelepţi şi mai perceptivi decât alţii. Unii sunt mai aproape de divin şi nu sunt influenţaţi de stratagemele diavolului. În țările cu experiențe istorice lungi și bogate este dificil de atras oamenii pentru a se alătura înşelăciunii. Spectrul comunist nu ezită să lichideze fizic membrii societăţii care-i pot înţelege conspiraţia şi sunt suficient de curajoşi să opună rezistenţă. Pentru a face acest lucru, organizează campanii politice, persecuţii religioase, simulacre de procese şi asasinate.

În China, care se mândrește cu cei cinci mii de ani de civilizație inspirată de divinitate, Partidul Comunist Chinez nu a reușit să distrugă ordinea culturală decât prin lansarea unei serii de campanii politice care a ucis zeci de milioane de oameni. El a acordat o atenție deosebită uciderii savanților, nobilimii și practicanților spirituali ce serviseră drept custozi ai culturii tradiţionale chineze.

Elitele din toate națiunile și industriile au adoptat un mod demonic în timp ce spectrul se joacă cu interesele lor şi le dă putere în funcţie de cât de îndeaproape îi urmează agenda. Pentru cei care caută faimă şi influenţă, diavolul le dă reputaţie şi autoritate. Celor lacomi, le aranjează profiturile. Arogantului îi umflă ego-ul şi menţine fericirea celor ignoranţi. Cei înzestraţi sunt seduşi cu ştiinţa, materialismul şi libertatea de exprimare nerestricţionată. Persoanelor cu ambiţii de mărire şi intenţii bune le-a transformat idealurile în auto-glorificare, făcându-le să simtă adierea caldă a funcţiilor de preşedinţi, prim-miniştri, academicieni, politicieni, administratori, mari bancheri, profesori, experţi, laureaţi ai premiului Nobel etc., cu un statut social remarcabil, influenţă politică şi averi imense. Odată stabilite, aceste mari personalităţi sunt cooptate, fiecare în funcţie de circumstanţele sale. Mulți dintre ei devin agenți ignoranți ai spectrului și, ceea ce Lenin numea „idioți utili”.

Amuţirea maselor

Ideologia comunistă manipulează informaţiile publice prin folosirea naraţiunilor false, înşelând oamenii cu sistemul educaţional deformat şi controlând mass-media. Utilizează cu îndemânare sentimentul de securitate şi de divertisment superficial al oamenilor pentru a face publicul să fie preocupat doar de interesele lui imediate, divertisment vulgar, sporturile competitive,  bârfă socială şi îngăduinţă în ceea ce priveşte dorinţele erotice şi carnale. În acelaşi timp, politicienii satisfac nevoile celui mai scăzut nivel al societății pentru a submina vigilența și judecata alegătorilor și, astfel, de a captura electoratul.

În ţările comuniste totalitare, poporului nu i se permite niciodată să aibă de-a face cu politica. În ţările democratice, cei care se ocupă de binele public îşi îndreaptă atenţia spre aspecte banale (precum drepturile transsexuale), potrivit faimoasei stratageme de inducere in eroare a “avansării pe o cale ascunsă în timp ce se repară drumurile în mod deschis” din istoria militară antică chineză. Ştirile virale, senzaţiile sociale, chiar atacurile teroriste şi războaiele sunt aranjate pentru a masca adevăratele intenţii ale comunismului.

Publicului îi este insuflată o conştiinţă modernă şi este mobilizat să înghită minoritatea celor care menţin tradiţiile cu încăpățânare. Intelectualii lansează critici dure împotriva culturilor populare din întreaga lume, favorizând prejudecăţile limitate în publicul lor needucat. Conceptul de gândire critică şi creativă este abuzat pentru a îndrepta generaţia tânără împotriva autorităţii, împiedicând-o să absoarbă cunoştinţele şi înţelepciunea din cultura tradiţională.

În țările comuniste, după uciderea purtătorilor culturii tradiționale, masele largi ale populației au fost îndoctrinate să înceapă o revoluție. După ce Partidul Comunist a preluat puterea în China, a fost nevoie de două decenii și jumătate pentru a crește o generație de „pui de lupi”, un termen chinez folosit  pentru cei care au crescut sub comunism și au fost îndoctrinați să urască și să ucidă dușmani de clasă. Aceaștia au fost încurajați să lupte, să bată, să jefuiască şi să incendieze fără discriminare.

În timpul Revoluţiei Culturale, fetele adolescente îşi băteau profesorii până la moarte fără să ezite. Astăzi, troli de internet de la 50 Cent Army, care lucrează în mod activ pe diferite media sociale din China, scriu în mod constant despre bătăi şi omoruri, cu postări tipice ca: “Recuperarea insulelor Diaoyu, chiar dacă China va pieri” şi “Mai degrabă China să fie presărată cu morminte decât să nu reuşească să extermine şi ultimul japonez”. Sentimentul lor criminal este cultivat activ de către Partidul Comunist Chinez.

În Occident, Partidul Comunist se uită cu mândrie la experienţa Revoluţiei Franceze şi la aceea a Comunei din Paris. Fiecare revoluţie şi insurecţie sunt introduse de un grup de gangsteri care nu au scrupule, nici ruşine şi nici compasiune.

Înlocuirea rapidă a generaţiilor

Astăzi generaţia mai în vârstă este marginalizată şi eliminată din societate într-un ritm accelerat. Pe măsură ce tinerilor le sunt date tot mai multe drepturi, puteri politice şi privilegii, cei în vârstă îşi pierd poziţiile de autoritate şi prestigiul, accelerând ruptura omenirii cu tradiţia. Literatura contemporană, arta şi cultura populară vizează gustul și valorile tinerilor care sunt supuși presiunii de a urma constant ultimele tendințe în modă, astfel încât să nu fie excluși de către colegii lor.

Progresul ştiinţific şi tehnologic rapid face ca persoanele în vârstă să nu poată ţine pasul și să nu se adapteze la schimbările sociale masive care au loc. Transformarea sferelor urbane şi rurale combinate cu imigraţia în masă contribuie la înstrăinarea persoanelor în vârstă şi la îndepărtarea lor de prezent. Chinul şi singurătatea neajutorată sunt exacerbate de realitatea vieţii moderne, unde tinerii se află într-o stare constantă de competiţie şi petrec puţin timp cu părinţii şi cei în vârstă.

În societatea umană tradiţională, oamenii se ajută reciproc. Atunci când există conflicte, ei au religia, moralitatea, legile şi obiceiurile populare pentru a facilita rezolvarea lor şi cooperarea. O astfel de societate unitară nu se poate prăbuși într-o perioadă scurtă de timp. În primul rând, trebuie să dezintegreze societatea în mici unități atomizate, distrugând încrederea tradițională dintre oameni şi înstrăinându-i unul de celălalt.

Virtual au fost folosite toate standardele posibile pentru a diviza societatea în grupuri opuse şi pentru a instiga la ură şi la luptă între ele. Clasa, sexul, rasa, etnia şi religia pot servi drept bază pentru divizare.  Comunismul și alte ideologii influențate de spectru măresc animozitatea dintre burghezi şi proletari, conducători şi cei conduşi, progresişti şi “retrograzi”, liberali şi conservatori – în timp ce guvernul îşi extinde neîncetat puterea pentru a construi un stat totalitar de neoprit.

6. Decepţia şi apărarea

Spectrul comunist s-a ascuns bine. Este dificil să înțelegem amploarea înșelăciunii sale, pe care a creat-o printr-o gamă largă de stratageme ascunse sau fățișe.

Spectrul îşi desfăşoară cele mai diabolice planuri la lumina zilei, în timp ce le etichetează ca fiind sensibile, rezonabile şi legale. Sunt atât de omniprezente încât este dificil să le expui așa cum sunt. Uneori, anumite aspecte ale agendei spectrului sunt dezvăluite, în mod intenţionat, doar pentru a abate atenția și controlul de la conspirații suplimentare. De exemplu, în timpul Războiului Rece, lumea a fost împărţită în două tabere militare şi politice. Cu toate acestea, în timp ce sistemele lor sociale par a fi diametral opuse, acelaşi proces demonic avea loc pe ambele părţi, în diferite forme. Mulţi revizionişti comunişti în stil occidental, socialişti, fabianişti, liberali şi progresişti au respins în mod public modelele sovietice şi chineze, dar eforturile lor au condus societatea către o structură socială care nu diferă de cea a Uniunii Sovietice şi a Chinei. Spus mai clar, diavolul a folosit Estul totalitar ca pe o diversiune pentru infiltrarea activă în Occident.

Cei care îndrăznesc să expună conspirațiile diavolului sunt etichetați ca “teoreticieni ai conspiraţiei”, “extremişti”, “de extremă dreapta”, “habotnici”, “sexişti”, “rasişti”, „naziști”, “fascişti” şi prin alţi termeni de abuz, meniţi să îi izoleze şi să îi marginalizeze de mediul academic şi de societate. Fiind transformaţi în obiecte de segregare, ridicol şi frică, ideile lor nu câştigă audienţă şi existența lor nu are nicio influenţă. Simultan, oamenii sunt condiționați să dispreţuiască şi să suspecteze anumite etnii, grupuri şi indivizi, pentru a distrage atenţia de la răul fundamental: spectrul comunist.

Este imposibil ca toată lumea să poată fi înşelată de şiretlicurile spectrului. Dar comunismul, în formele sale numeroase, a reuşit deja să aducă majoritatea oamenilor și lideri din întreaga lume sub influenţa sa. Nu este o exagerare să spunem că spectrul comunismului stăpânește lumea. În lumina strategiilor generale expuse mai sus, capitolele următoare ale acestei cărți examinează în detaliu modul în care spectrul comunist a ajuns să conducă și ce trebuie să facă umanitatea pentru a evita distrugerea sa plănuită de către spectru.